Välj en sida

Om oss

Mölnlyckehus AB drivs av mig, Tomas Enerås. Mina medarbetare och jag har lång erfarenhet av allt från nybyggnation till renoveringar och tillbyggen. Vi har ett stort och väletablerat kontaktnät. Det finns några kärnvärden som är extra viktiga för oss.

Förtroende
Byggbranschen har varit utsatt för en del fusk och dåliga rykten. Vi tror att enda sättet att förändra branschen är att agera annorlunda, att bevisa att motsatsen finns. Det
förändrar, förbättrar och skapar förtroende.

Kvalitet
Kvalitet är grunden till hållbara konstruktioner, funktionella hem och nöjda parter. Det är självklarhet för oss att alltid ta hänsyn till kvaliteten och diskutera den med dig.
Vi arbetar utifrån riktlinjer satta för vår bransch som tar hänsyn till både säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Exempelvis byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U.
Vi har följande certifikat: Upnor Academy, Vattensäkra Sverige och säker vatten. Dessutom är vi utbildade inom BKR.

Vem ansvarar för vad?
Ett annat problem vi märker att många stöter på är att påbörjade projekt aldrig avslutas. Eller att det är svårt att avgöra vem som är ansvarig för vad. För att detta inte ska hända dig antar vi rollen som projektledare. Det innebär att vi håller i alla kontakter, ser till att allt görs i rätt ordning och att alla tar sitt ansvar. Det innebär också att vi skickar en komplett offert tillsammans med våra samarbetspartners.

Respekt för varandras tid
Att respektera varandras tid är något av det viktigaste i ett byggprojekt. För oss är en deadline en deadline. Det gäller alla våra medarbetare och samarbetspartners. Om vi av någon anledning inte har möjlighet att hålla oss till tidsplanen diskuterar vi det med dig.
För att leverera efter dessa kärnvärden gör vi noggranna urval när vi rekryterar medarbetare. Det är viktigt att alla har hög arbetsmoral, är lyhörda, flexibla och själva
tror på vår värdegrund.

 

Har du några frågor om vårt arbetssätt eller något annat är du varmt välkommen att kontakta oss på info@molnlyckehus.se.
/Tomas Enerås, grundare och VD

 

 

Kontaktuppgifter

MOLNLYCKEHUS
Stationsvägen 1C,
SE-435 37 Mölnlycke
Tel. 46 31 380 2000
Mob. +46 708- 83 18 10
E-post: info@molnlyckehus.se

logo